Kategori - Conditioning

Ventilation är en process under vilken avluft tas bort från rummet för att ersättas med frisk luft. För detta kan det behövas i ett rum med ventilationssystem, luftkonditionering och luftfiltrering, jonisering, dess kylning eller uppvärmning, dränering eller kylning. Det gör att du kan uppnå möjlighet sanitära och hygieniska förhållanden, använda temperatur, relativ luftfuktighet, ren luft, dess hastighet och så vidare..
Och så låt oss titta på idéer om luftkonditionering.