Kategori - Utgrävning

Grävningsarbeten inkluderar utvinning av dike och gropar, rörlig mark, byggnadsvallar, komprimering av marken, återfyllning av gropar och diken efter läggning av fundament och läggning av rörelse, ytplanering etc…
Låt oss göra det själv.