Kategori - Barn

Att skapa en plantskola är alltid sökandet efter en individuell lösning. Någon föredrar de senaste modetrenderna, någon kommer att baseras enbart på barnets önskemål, men huvuduppgiften för varje förälder förblir oförändrad – att tänka på en sådan design för barnet så att det är så funktionellt som möjligt. Om du har till ditt förfogande 11 kvadratmeter. m kan inte sägas att detta är ett enormt utrymme. Ja, det finns tillräckligt med utrymme för ett arbets- och rekreationsområde, men varje objekt måste uppfylla sin ”uppgift”.
Och så gör vi reparationen av barnrummet med våra egna händer.