Gasförsörjning

Att utforma gasförsörjningssystem och nät är viktiga regler att följa

Design av gasförsörjningssystem och nätverk

Beslutet att leverera gas till ett privat hus motiveras av sunda ekonomiska överväganden, eftersom det är den billigaste, därför, den mest populära typen av bränsle. Om du vill genomföra ett förgasningsprojekt, bör du veta att ett obligatoriskt steg på vägen för att uppnå målet kommer att vara att utforma den gasförsörjning som krävs för att säkerställa säker drift och att ansluta en autonom bostadsanläggning till centraliserade nätverk eller till en autonom gastank. Rätten att utföra designarbete för skapandet av gasförsörjningssystem ägs endast av licensierade verkställande företag. Kunden störs dock inte av information om designregler för kontroll och för att välja ett rationellt schema.

Innehåll

  • Vad man ska tänka på när man utformar?
  • Specifikationerna för att skapa förgasningsprojekt
  • Typer av utomhusgasledningar
 • Specifikationer för att utforma interna nätverk
 • Vad man ska tänka på när man utformar?

  Denna typ av bränsle tillhör kategorin brandfarliga explosiva ämnen. De minsta avvikelserna från byggnadskodernas dikter kan sluta i tragedi. Dessutom är gasen giftig och skadlig för miljön. Alla dessa nyanser måste beaktas av designern. Husets ägare bör veta att det är bäst att beställa ett projekt under byggandet av huset, eftersom det för gasuppvärmningsanordningen är nödvändigt att tilldela ett speciellt rum för pannrummet, ge effektiv ventilation och säkra användningen helt.

  Gasförsörjningsdesign måste anförtros professionella

  Design av gasförsörjning måste utföras av professionella designers, eftersom ämnet som transporteras och bearbetas av pannan klassificeras som brandfarligt och explosivt

    Specifikationerna för att skapa förgasningsprojekt

  Till och med designern kan inte preliminärt ange kostnaden för det slutliga resultatet. Mängden beror på massan av kriterier, inklusive layoutprincipen, rörbredden, antalet bränsletrycksteg, antal krökningar, utvalda material och utrustning. Definitivt måste du betala för utformningen av gasförsörjningssystem, inklusive:

    • skapande av ett projekt för leverans av naturligt bränsle från en centraliserad gasledning till ett hus;
    • utveckling av ett projekt för intern ledning av gasnätet.
    Design av gasförsörjningssystem

    Att designa gasförsörjningssystem för ett privat hus inkluderar att skapa ett projekt för att leverera bränsle till byggnaden och utveckla ett projekt för intern ledningar

    Du måste också betala för installation, för rör, enheter, beslag avsedda för installation.

    Typer av utomhusgasledningar

    Det finns två sätt att lägga gasförsörjningen till huset. Rörledningen utförs under jord eller utan dyra grävarbeten och lägger den öppet.

      • Byggandet av en underjordisk gasledning kommer att kosta ungefär 1,5 gånger mer än att lägga över marken. Rören kommer dock att vara mycket bättre skyddade från yttre mekanisk och atmosfärisk negativitet. Underjordiska system är mycket mer pålitliga och säkrare, men i händelse av skador blir det svårare och dyrare att hitta och eliminera orsaken..
      Underjordisk installation av en gastank för organisering av autonom gasförsörjning

      En underjordisk metod för att lägga ett gasförsörjningsnät är dyrare, men ur säkerhetssynpunkt är det betydligt före byggandet av anläggningar för att införa bränsle över marken

        • Konstruktionen av ett marknät är billigare, men korrosion kommer att hota öppna delar av gasledningar, det är lättare att ansluta till dem spontant, de är farligare för miljön.
        Gasförsörjning av ett privat hus: öppet lagd gasledning

        Rör som läggs på ett öppet sätt utsätts för korrosion, det är lättare att ansluta till dem utan ägarens medgivande

        Inställningar för valet av ovan mark eller motsatt sätt påverkar inte bara prisfaktorer. Det finns förhållanden oberoende av kundernas önskemål, dessa är:

          • värden på jordkorrosionsaktivitet som inte uppfyller kraven för GOST, med undantag av underjordisk beläggning;
          • närheten till högspänningskraftledningen, på grund av vilken det kommer att vara nödvändigt att välja konstruktionen av ett underjordiskt gasledningsinlopp;
          • brist på samtycke från grannar om en del av den underjordiska rörledningen passerar deras sektion;
          • den atmosfäriska temperaturen som registrerats i regionen är lägre – 45? på grund av vilka rör som endast kan läggas under jord;
          • skärningspunkten mellan stora motorvägar, där återställandet av integriteten inte kan klassificeras som lågkostnadshändelser, dessutom, under installationsperioden, behöver inte heller alltför ”upptagna” vägar blockeras med tillstånd från transport- och inspektionsservice.
          Designa gasförsörjning för ett privat hus

          Konstruktionsnormer för lokalisering av en autonom gastank

          Ofta är projektet att leverera en gasledning till ett hus en kombinerad version som kombinerar båda läggningsmetoderna. Vad designern väljer beror på de specifika omständigheterna och de exakta egenskaperna på webbplatsen.

          Specifikationer för att utforma interna nätverk

          Beräkningen och utformningen av gasförsörjningen för ett privat hus baseras igen på rent enskilda faktorer, baserat på vilken en panna av en viss typ och effekt väljs, ytterligare utrustning, ett kopplingsschema är utformat. Det finns emellertid krav som är gemensamma för alla projekt, vars efterlevnad är en förutsättning för förgasning.

            • Närvaron av ett pannrum för installation av en gasenhet är obligatorisk, eftersom det är förbjudet att placera det i bostadslokaler. Bör minst 4 m tilldelas en panna? i ett rum med en takhöjd på minst 2,2 m. Ugnsdörröppningen ska vara 0,8 m bred, så stor som möjligt. Storleken på fönstren beräknas utifrån 0,3 m beroende på 10 kubikmeter rummet. Ugnen ska vara färdig med icke-brännbara material.
            Närvaron av ett pannrum är en förutsättning för att organisera gasförsörjningen

            En förutsättning för förgasning är närvaron av en ugn (panna) utrustad i enlighet med strikta säkerhetskrav

              • Pannrummet ska ha ett elnät, avlopp, gas och vattenledningar. För säkerheten för elektrisk kommunikation är det nödvändigt att tillhandahålla jordning. Vatten levereras för installation av värme- och varmvattenanläggningar; avlopp behövs för att säkerställa nödavströmning. Gasledningen måste ha en separat avstängningsenhet för var och en av pannorna.
              Design av gasförsörjning: pannrummet måste vara färdig med icke-brännbara material

              I pannrummet ska all kommunikation som krävs för anslutning och funktionell pannutrustning utföras

                • Ugnsrummet ska ha en utgång till byggnadens allmänna ventilationssystem och ytterligare två kanaler för skorstenen. En av de ytterligare kanalerna är utformad för att installera skorstenen själv, den andra – för att rengöra den. För enheter med en naturlig skorsten krävs en ventilationsgrill, genom vilken frisk luft kommer att strömma från gatan.
                • Skorstenen måste vara tillverkad av gastäta material. Det övre planet för skorstenskäret är installerat ovanför taket. Höjden på rörsektionen som sticker ut över taket beror på takmaterialets brandfarlighet.
                Gasförsörjning: skorsteninstallationsregler

                Designa gasförsörjning för ett privat hus: regler för utformning av ett system för avlägsnande av förbränningsprodukter – skorstenens höjd

                  • Systemets huvudenhet – pannan är belägen borta från risker för öppen eld. På alla sidor måste en fri strategi säkerställas..

                  Det finns inget behov av att organisera naturligt drag om pannan kan tvinga bort förbränningsprodukter, som utförs av en fläkt monterad i ett rör ovanför takkanten. Vanligtvis är dessa dubbla, de så kallade koaxiella skorstenarna, som består av två rör med olika diametrar. Genom den koaxiella skorstenens yttre ringformiga kanal strömmar luft från gatan in i rummet, samtidigt som den värms upp på grund av den termiska energin från rökgaserna som släpps ut utanför. Med denna design kan du minska bränsleförbrukningen och öka gasenhetens effektivitet.

                  Utforma gasförsörjningsnät för hus på landet: regler för panninstallation

                  Regler för installation av pannor: A. Från pannan till ytan av det oskyddade taket är avståndet 1,2 m, från sidoplanet till den oskyddade väggen 0,32 m, till väggen med en metallplåt på asbestkartong, avståndet kan vara 0,26 m eller mer. B. Från skorstenen till den brännbara strukturen, ett avstånd på minst 0,5 m, om väggen står inför asbestmetallplåt kan pannan installeras på ett avstånd av 0,25 cm.

                  Naturligtvis måste installationen av ett system som transporterar ett explosivt giftigt ämne, liksom utformningen av gasförsörjningsnät, anförtro till proffs. Risken för amatörmissiga misstag är för stor och katastrofal. Men att känna till komplikationerna med att organisera förgasning, kommer det att vara mycket lättare att identifiera misstag från oärliga artister, och den snabba eliminering av fel kommer att säkerställa felfri drift.

                  logo

                  Lämna en kommentar