Uppvärmning

Gör-det-själv uppvärmning av ett privat hus: inte lätt, men möjligt

Privat uppvärmning

En hög grad av mysighet och komfort i ett hus på landet under den kalla säsongen kan uppnås på grund av närvaron av ett högkvalitativt värmesystem i det. Eldstäder som tillåter uppvärmning av utrymmet runt dem är särskilt populära idag. Men deras närvaro gör att du kan bo i ett hus bara under den varma säsongen, och med början av kallt väder måste du återvända till stadslägenheten. Många husägare vägrar värmesystemet på grund av de höga arbetskostnaderna, men alla som vet hur man hanterar verktyget kan göra att värma ett privat hus med sina egna händer.

Innehåll

 • Vattenvärmesystem
 • Material för att lägga rörledningen
 • Två kretsar eller en?
 • Föredragen kabeltyp
 • Ångvärme: För- och nackdelar
 • Installation av vatten- och ångvärmesystem
 • Elektrisk uppvärmning: beräkningar, installation infrarött alternativ
 • För att skapa värme för ett privat hus måste du utveckla ett designschema för värmesystemet. För att göra detta bör du omedelbart bestämma vilket värmesystem som ska installeras i huset: vatten, ånga, luft eller elektrisk. Vid projektutvecklingsstadiet är det nödvändigt att beräkna den nödvändiga systemkapaciteten. Du behöver också ett ritat diagram över uppvärmningen av ett privat hus som anger alla delar av systemet.

  Uppvärmningssystemet i ett privat hus beror till stor del på preferenserna, ägarnas ekonomiska kapacitet och möjligheten att installera det i huset. Bland de befintliga typerna av värmesystem bör belysa vatten, ånga och elektrisk. Var och en av dessa system har sina fördelar och nackdelar. För att skapa en helt autonom uppvärmning av ett privat hus – vatten, ånga eller elektrisk, behöver du material och uppvärmningsanordningar för varje typ av uppvärmning separat, samt en speciallagring för bränsle.

  Vattenvärmesystem

  Detta värmesystem är det vanligaste. Vattenuppvärmning i ett privat hus med sina operativa egenskaper är det mest pålitliga och enkla. Huvudelementen i ett vattenvärmesystem är en panna, expansionskärl, rörnät, radiatorer. Som ytterligare utrustning för detta system används en cirkulationspump, en temperaturregulator, säkerhetsventiler och en luftventil..

  Nästan vilket bränsle som helst kan användas för ett sådant värmesystem, det viktigaste är att pannan går på detta bränsle. För ett vattenuppvärmningssystem används vanligtvis stålrör, galvaniserade, rostfritt stål, koppar eller polymerrör. Tillförlitligheten och hållbarheten hos själva systemet beror på det valda materialet för rör..

  Vattenvärmekrets

  Privat hus uppvärmning av vatten

  Material för att lägga rörledningen

  • Stål utsätts för allvarlig korrosion, men det är billigt och prisvärd. Installation av stålrör utförs genom svetsning. Galvaniserade stålrör rekommenderas att gängas. Naturligtvis kan du gå igenom svetsning, men då rostar korsningen.
  • Rostfritt stålrör är en av de mest hållbara, men deras kostnader är höga. Anslutande rostfritt stålrör kan gängas.
  • Kopparrör är bland de mest hållbara, pålitliga och dyra. För att ansluta dem, använd lödning med silverinnehållande lod.
  • Polymerrör är billiga och prisvärda. De kan anslutas med stampade gängade anslutningar eller genom lödning. Nackdelen med polymerrör är deras dåliga motstånd mot extrema temperaturer.

  Två kretsar eller en?

  Vattenuppvärmning i ett privat hus kan göras en-krets och dubbel-krets. Deras huvudskillnad är att systemet med dubbla kretsar används för rumsuppvärmning och uppvärmning av hushållsvatten och enkelkretssystemet används endast för ett av dessa ändamål. Ofta läggs två enkretssystem i huset: ett för uppvärmning, det andra för uppvärmning av vatten. Detta görs i syfte att värma vatten för hushållsbruk under den varma säsongen. Med detta tillvägagångssätt bör det beaktas att värmevatten för hushållsbruk endast använder 25% av pannans kapacitet.

  Föredragen kabeltyp

  Rörledningar i ett privat hus kan utföras på olika sätt: en-rör, två-rör, uppsamlare. I privata hem rekommenderas det att göra ledningar med två rör, eftersom det möjliggör bättre temperaturreglering och enklare drift.

  Viktig! Radiatorer är installerade under husets fönster. Deras dimensioner borde täcka fönsteröppningen helt, så om du inte kunde installera en stor kylare kan du sätta två radiatorer i standardstorlekar.

  Beräkning av uppvärmning av ett privat hus för ett vattensystem är enligt följande. Först sammanfattar vi antalet alla radiatorer som kommer att installeras. Sedan multiplicerar vi deras antal med deras kraft och får den nödvändiga kraften för pannan. Baserat på dessa data, välj en panna.

  Pannkraft

  Tabell över önskad pannkraft

  Viktig! För att underlätta valet av panna med önskad effekt kan du använda tabellen ovan. Den anger standardkraven för pannkraft beroende på husets yta.

  Ångvärme: För- och nackdelar

  Detta värmesystem i privata hem används sällan. Men ångvärme i ett privat hus har flera betydande fördelar.

  • För det första finns det praktiskt taget ingen värmeförlust i radiatorer.
  • För det andra har ånga värmeakkumulerande egenskaper, vilket möjliggör användning av rör med mindre diameter.
  • För det tredje värms hela ångsystemet snabbare på grund av dess låga tröghet.

  Tyvärr finns det två betydande nackdelar med detta system. Den första är en kort livslängd, och den andra är en mycket hög temperatur, du kan få en brännskada vid beröring av en kylare eller rör.

  Ångvärme

  Ångvärme i ett privat hus kännetecknas av snabb uppvärmning och mindre värmeförlust

  När det gäller vattenvärmesystemet används en-rörs- och två-rörsvärmesystem.

  Beroende på systemets ångtryck kan det finnas lågt tryck och högt tryck. Efter typ är de stängda och öppna, skillnaden i metoden för kondensatåterföring.

  Installation av vatten- och ångvärmesystem

  Diagram för vattenvärmesystem

  Schema med enkretsvattenuppvärmning av ett privat hus med en pump och en expansionsbehållare

  Om uppvärmningen i huset från början planerades gjordas från en spis eller öppen spis, bör man i byggnadsstadiet installera antingen en skorsten med en inbyggd spole eller ett vattenuppvärmningshus. Redan till dessa inbyggda element kommer att anslutas till värmesystemet. En spis eller öppen spis kan lämnas för säkerhet och en gas- eller elpanna kan installeras parallellt. För själva pannan är det nödvändigt att förbereda ett rum – ett pannrum. Lägg eldfast material på installationsplatsen och vägg dem runt pannan.

  Viktig! Pannan placeras på lite avstånd från väggarna, detta ger tillgång till den vid behov. För att ta ut förbränningsprodukterna från pannan är det nödvändigt att göra en skorsten i närheten och föra den till gatan.

  Systemet för värmesystemet i ett privat hus visar tydligt placeringen av de nödvändiga noderna.

  Ångvärme

  Diagram för ångvärmesystem

  Nära pannan är det möjligt att installera cirkulationspumpar och distributionsgrenar, en expansionsbehållare, mät- och regleranordningar, avstängningsventiler. Alla rörledningar för värmesystemet kommer att avvika från pannrummet. Om pannrummet utformades i förväg, kommer alla öppningar för rör att förberedas. I fallet när värmesystemet är lagt i ett långt hus, måste du använda en puncher och stanshål för rör, och efter att du har lagt dem, försiktigt täcka dem med cementmurbruk. Rör monteras i avsedda områden och fästas på väggarna. Rörsystemet innehåller stigerör och anslutningar till radiatorer. Metoden för anslutning av rör väljs beroende på materialet.

  Viktig! För att täta de gängade anslutningarna, använd ett bogser och ett speciellt tätningsmedel. Stål och galvaniserade rör måste målas. Så de kommer att hålla längre.

  I det sista steget, installation av radiatorer. De placeras på konsoler som är skruvade eller murade in i väggen. Det finns två typer av radiatorer på marknaden idag: förstärkt och standard. Armerade radiatorer är konstruerade för ett systemtryck på 16 bar, standard – för ett tryck på 6 bar. När du väljer, beakta denna egenskap. För att uppnå bästa värmeöverföring måste kylaren installeras så att avståndet från golvet till kylaren är 10-12 cm, från väggen 2-5 cm, från fönsterbrädan till kylaren 10 cm. Avstängnings- och reglerventiler bör installeras vid kylarens inlopp och utlopp. Tack vare det kan du justera temperaturen, stänga av vattnet eller ånga för reparation eller utbyte..

  Elvärme: beräkningar, installation

  Uppvärmning av ett privat hus med el har vunnit popularitet med tillkomsten av moderna konvektorer. Dessa enheter är installerade runt omkretsen av rummet och under fönstren. Elektrisk uppvärmning av ett privat hus har följande fördelar: enkel installation och underhåll, effektivitet. Bland bristerna bör det noteras beroendet på elförsörjningen, om det finns avbrott i försörjningen måste du sätta på generatoren på bränsle. En betydande nackdel är övertorkningen av inomhusluften.

  Elektrisk uppvärmning av ett privat hus

  Ett elektriskt värmesystem kan inte kallas det billigaste på grund av energikostnaderna, men att göra det själv är det enklaste

  Den elektriska värmekretsen inkluderar konvektorer, elektriska ledningar och en termostat. Att installera ett sådant system kommer att kräva minimal ansträngning. Det räcker med att lägga ledningarna och installera konvektorerna på väggen eller golvet.

  Beräkningen för ett sådant system är som följer. Den erforderliga kraften för uppvärmning av 1 m3 i rummet tas som grund. Så för ett perfekt isolerat rum behöver du 20 W / m3, för rum med isolering av golv och väggar behöver du 30 W / m3, för dåligt isolerade 50 W / m3. Den erforderliga kraften multipliceras med rumets volym och divideras med kraften hos en konvektor.

  Uppvärmningsanordningen i ett eller annat privat hus beror på tillgången på energiresurser. Om en gasledning förs till huset, kommer det att vara klokare att använda det. På platser där det inte finns någon gas kan du installera elvärme. Om det är strömavbrott kan du använda en annan typ av energi, det viktigaste är att det är överkomligt.

  logo